30 Yıla Yaklaşan Sektör Deneyimi

home_business_step_11

Tam Tasdik Hizmetleri

Tam tasdik hizmetlerinde işletmelerin mali tablolarının yanıltıcı olmayacak biçimde eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesini ve mevzuat yönünden taleplerin karşılanmasını sağlayarak vergi idaresi ile mükellef ilişkilerinde güveni hâkim kılmak amaçlanmaktadır.
home_business_step_22

Denetim Hizmetleri

Kurumumuz, şirketlerin muhasebe işlem ve kanuni defter kayıtlarının incelenerek mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümlerine ve muhasebe standartlarına uygunluğunun denetimi gibi alanlarda Vergi Denetimi hizmetleri sunmaktadır.
home_business_step_33

Vergi Danışmanlık Hizmetleri

Gerçek kişiler ile işletmelerin vergi konusundaki uygulamaları ile genel stratejilerini ortak noktada buluşturduğumuz vergi danışmanlık hizmetlerimiz ile müşterilerimizin karar alma süreçlerini desteklemekteyiz.
home_business_step_33

KDV İadesi Tasdik ve Danışmanlık Hizmetleri

İndirimli orana tabi ya da KDV’den istisna edilmiş olan teslim ve hizmetler sunan mükelleflerin yüklendikleri KDV’nin hesapladıkları KDV tutarını aşması durumunda indirim yoluyla giderilemeyen ödenen KDV’nin Maliye Bakanlığı’nın belirlediği esaslar uyarınca nakden ya da mahsuben iade alınmasıdır.

Serdar GÜMÜŞAY

Yeminli Mali Müşavir


Ayça KUTLUCAN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


Olcay VAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


Hacı AKGÜL

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


Hatip KUTLUCAN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


Seyit Ahmet DELİALİOĞLU

Marka ve Patent Vekili


Bize Ulaşın